Kuma uudiste ajaveeb

27.8.03

Paide linna pearaamatupidaja Maire Kõnnusaar varastas linnalt 114 000 krooni

Linnapea Tõnis Kõivu selgitusel avastas eelarve- ja majandusosakonna juhataja Reet Rutus 19. augustil töötasude analüüsi käigus mittevastavuse 2003. aasta erinevate palgadokumentide vahel ja raamatupidajate palga suure ülekulu. Kontrollimisel selgus, et alates 1999. aasta novembrikuust kuni käesoleva ajani, s.o 3,5 aasta jooksul on Paide Linnavalitsuse pearaamatupidaja Maire Kõnnusaar süstemaatiliselt kandnud oma arveldusarvele raha, mis temale ei kuulu, kokku summas 114 047 krooni.

Reet Rutuse selgitusel on vargus toime pandud erinevaid raamatupidamisdokumente võltsides alustades palgalehtedest ning lõpetades kulu- ja lõpparuannetega.

Kõivu kinnitusel on Maire Kõnnusaar oma süü üles tunnistanud. Linnapea selgitas: "25. augustil, pärast kontrollimise tulemuste selgumist, vabastasin pearaamatupidaja Maire Kõnnusaare töölt teenistuskohustuste jämeda rikkumise ja ametiasutusele süülise varalise kahju tekitamise tõttu Maire Kõnnusaarele tehti ka kirjalik ettepanek hüvitada linnale tekitatud kahju kahe nädala jooksul. Kolme tunnistaja juuresolekul lubas Maire Kõnnusaar 70 000 krooni kohe ära maksta, ülejäänud osa tagastamise kohta tal selgitus puudus.

27.augustil esitas Paide Linnavalitsus avalduse ja kogutud materjalid kriminaalasja algatamiseks ja uurimise teostamiseks politseile.
Lisaks esitas eelarve- ja majandusosakonna juhataja Reet Rutus linnapeale tagasiastumispalve Paide Linnavalitsuse liikme kohalt. Linnapea avaldust ei rahuldanud, vaid pidas selle asemel õigeks rakendada distsiplinaarkaristus vastavalt Avaliku teenistuse seadusele, mis tähendab üleviimist madalamale palgaastmele kuueks kuuks.

Paide Linnavalitsus mõistab pearaamatupidaja Maire Kõnnusaare teo hukka. Linnapea sõnul on juhtum äärmiselt kahetsusväärne. “Tekitatud kahju puhul ei saa rääkida ainult rahalisest poolest. Väga tähtis on linna maine ja linnavalitsuse usaldusväärsus, mille kahjustamist ei saa ühelegi töötajale andestada. Oleme kodanike teenistuses ja peame alati sellega arvestama. Antud juhtumi puhul on tegemist ka usalduse, mis oli saavutatud näiliselt korrektse ja professionaalse tööga, kuritarvitamisega,” ütles linnapea.