Kuma uudiste ajaveeb

5.8.03

Järvakad Erna Retke ühed favoriidid

Tallinnas Toompuiesteel avati teisipäeva ennelõunal toimunud piduliku rivistusega kümnes Erna Retk. Tänavune rahvusvaheline sõjalis-sportlik retk hakkab traditsiooniliselt dessandiga Salmistu rannas, kus esmakordselt osalevad ka Kaitseväe langevarjurid. Uuendusena on tänavusele Erna retkele kaasatud Õhuvägi kahe lennuki ja helikopteriga, kelle peaülesanne on võistlejate julgestamine, aga ka teised operatiivülesanded.

Lisaks on tänavune retk päeva võrra pikem, lõppedes laupäeval Kautlas. Esmakordselt osalevad Erna retke korraldamisel Keskkonnaministeeriumi spetsialistid, kes teavitavad võistlejaid keskkonnahoiu nõuetest Eestimaa metsades ja jälgivad nende täitmist.

Kaitseliidu pressiesindaja Tanel Rütmani sõnul osaleb tänavusel Ernal 28 võistkonda, neist 18 Eestist ja 10 välismaalt. Eestlaste hulgas on ka Kaitseliidu Järva Maleva esindus, kuhu kuuluvad Indrek Reismann, Aare Kabel, Urmas Kõonurm ja Margus Laanep. Rütmani sõnul kaitsevad mullust kaksikvõitu hiinlased, kuid kindlasti lähevad favoriitidena rajale ka järvakad, kes igal aastal heas vormis olnud ja korra ka võistluse võitnud.

Välisriikidest on esindatud Suurbritannia, Austria, Taani, Rootsi, Poola, Leedu, Soome ja Hiina. Eestist on lisaks järvakatele võistlusel veel Kaitseliidu Tallinna, Harju, Võru ja Pärnu malevad, skautpataljon, kaitseväe lahingukool, üksik-vahipataljon, kaitseväe naissegavõistkond, reservohvitseride kogu, kaitseväe ühendatud õppeasutused, luurepataljon, pioneerikool, piirivalveamet, päästeamet ja politsei.

Erna retke peetakse 1941. aastal Kolga lahest Nõukogude armee tagalasse paisatud legendaarse Erna dessandi mälestuseks. Grupp saabus juulis Soome laevadega Eestisse ja liikus hävitus-pataljonide haarangute eest varjudes Kautla rabadesse. Juuli lõpus hoidsid ernalased verise lahinguga hävituspataljone mitu tundi kinni, mis võimaldas metsa varjunud tsiviilelanikel haarangust väljuda ja põgeneda.