Kuma uudiste ajaveeb

29.8.03

Paide linn autasustab aktsiaseltsi KUMA tänukirjaga

Paide linnavalitsus otsustas anda aktsiaseltsile KUMA väga hea koostöö ja linna teadvustamise eest ning seoses 15. sünnipäevaga linna tänukirja.

Linnapea Tõnis Kõiv selgitas, et AS Kuma omanikud Ervin Runnel ja Märt Lõhmus on aastatega üles ehitanud hästi toimiva ettevõtte, investeerinud uude esindusse, rajanud oma töötajatele kaasaegse töökeskkonna ning läbi kvaliteetse toodangu ja erinevate ettevõtmiste kaasa aidanud Paide linna teadvustamisele nii Eestis kui välismaal.

Paide linna tunnustuse ja tänu annab linnapea üle AS Kuma 15. ja Kuma Raadio 10. sünnipäeva tähistamisel 30.augustil Veski-Silla puhkekeskuses.

27.8.03

Paide linna pearaamatupidaja Maire Kõnnusaar varastas linnalt 114 000 krooni

Linnapea Tõnis Kõivu selgitusel avastas eelarve- ja majandusosakonna juhataja Reet Rutus 19. augustil töötasude analüüsi käigus mittevastavuse 2003. aasta erinevate palgadokumentide vahel ja raamatupidajate palga suure ülekulu. Kontrollimisel selgus, et alates 1999. aasta novembrikuust kuni käesoleva ajani, s.o 3,5 aasta jooksul on Paide Linnavalitsuse pearaamatupidaja Maire Kõnnusaar süstemaatiliselt kandnud oma arveldusarvele raha, mis temale ei kuulu, kokku summas 114 047 krooni.

Reet Rutuse selgitusel on vargus toime pandud erinevaid raamatupidamisdokumente võltsides alustades palgalehtedest ning lõpetades kulu- ja lõpparuannetega.

Kõivu kinnitusel on Maire Kõnnusaar oma süü üles tunnistanud. Linnapea selgitas: "25. augustil, pärast kontrollimise tulemuste selgumist, vabastasin pearaamatupidaja Maire Kõnnusaare töölt teenistuskohustuste jämeda rikkumise ja ametiasutusele süülise varalise kahju tekitamise tõttu Maire Kõnnusaarele tehti ka kirjalik ettepanek hüvitada linnale tekitatud kahju kahe nädala jooksul. Kolme tunnistaja juuresolekul lubas Maire Kõnnusaar 70 000 krooni kohe ära maksta, ülejäänud osa tagastamise kohta tal selgitus puudus.

27.augustil esitas Paide Linnavalitsus avalduse ja kogutud materjalid kriminaalasja algatamiseks ja uurimise teostamiseks politseile.
Lisaks esitas eelarve- ja majandusosakonna juhataja Reet Rutus linnapeale tagasiastumispalve Paide Linnavalitsuse liikme kohalt. Linnapea avaldust ei rahuldanud, vaid pidas selle asemel õigeks rakendada distsiplinaarkaristus vastavalt Avaliku teenistuse seadusele, mis tähendab üleviimist madalamale palgaastmele kuueks kuuks.

Paide Linnavalitsus mõistab pearaamatupidaja Maire Kõnnusaare teo hukka. Linnapea sõnul on juhtum äärmiselt kahetsusväärne. “Tekitatud kahju puhul ei saa rääkida ainult rahalisest poolest. Väga tähtis on linna maine ja linnavalitsuse usaldusväärsus, mille kahjustamist ei saa ühelegi töötajale andestada. Oleme kodanike teenistuses ja peame alati sellega arvestama. Antud juhtumi puhul on tegemist ka usalduse, mis oli saavutatud näiliselt korrektse ja professionaalse tööga, kuritarvitamisega,” ütles linnapea.

Lõõla koolimajja tuleb Kaitseliidu väljaõppekeskus

Kaitseliidu Järva Malev ja Väätsa vallavalitsus plaanivad Lõõla endisest koolimajast väljaõppekeskuse rajamist, selle tarvis külastas Lõõla koolimaja ka kaitseminister Margus Hanson.

Nagu selgitas Kaitseliidu esindaja kapten Vello Pops Kuma uudistele, on plaan teha Lõõla endisest algkoolist Järva Maleva õppekeskus, kus saaksid toimuda erinevad kursused, noorkotkaste ja kodutütarde laagrid ning muu sarnane. Lisaks saaks koolimaja kasutada ka kohalikud elanikud erinevate kultuuriettevõtmiste korraldamiseks.

Popsi kinnitusel oli kaitseminister plaaniga päri ning lubas omalt poolt projekti toetada. Õppekeskuse projekti edasiseks jätkamiseks tuleb vallal ja maleval selgitada hoone aastane halduskulu.

Pops lisas, et maja ise on suhteliselt heas korras ja vajaks esialgu vaid väiksemat sanitaarremonti. Millal õppekeskus valmis saab ei osanud Pops täna veel ennustada.

26.8.03

Vabariigi valitsus tutvub Järvamaa ja Paide linnaga

Vabariigi valitsus peab teisipäeva õhtul Paides oma kabinetinõupidamise. Enne nõupidamist külastavad ministrid erinevaid objekte ja asutusi, mis ehituse või renoveerimise lõpetamiseks riigi abi vajavad.

Peaminister Juhan Parts saabub Paidesse kell kaks ning Raekojas linnapea Tõnis Kõivuga. Kultuuriminister Urmas Paet jõuab Paidesse kell 12.30 ning alustab seejärel linnas ringsõitu, mille käigus tutvustatakse Paide staadioni, Paide Ühisgümnaasiumi spordikompleksi, Paide linna mänguväljakuid, Järvamaa Keskraamatukogu, Järvamaa Muuseumi ja Paide Kultuurikeskust.

Rahandusminister Tõnis Palts jõuab Paidesse kell 14.15, rahandusminister kohtub Maavalitsuses omavalitsusjuhtidega teemal 2004.aasta eelarve ja kohalike omavalitsuste tulubaas.
Keskkonnaminister Villu Reiljan jõuab Paidesse kell 13, seejärel suundub keskkkonnaminister tutvuma Väätsa prügilaga. ning kell 14.30 toimub Reiljanil kohtumine rahvaga Paide vallas Sargvere mõisas
Kaitseminister Margus Hanson saabub maakonnakeskusesse kell 13, tutvub Väätsa vallas endise Lõõla algkooli majaga ning kell kaks algab Keskraamatukogus vestlusring noortega NATO ja Iraagi teemadel.
Haridus-ja teadusminister Toivo Maimets jõuab paidesse kell 13 ning esineb ettekandega kultuurikeskuses toimuval Järvamaa haridustöötajate õppeaastaeelsel nõupidamisel. Pärast konverentsi külastab haridusminister ka Paide Kutsekeskkooli ning osaleb vestlusringis “Kutseharidus Järvamaal".

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo saabub Paidesse kell 14.30 ning avab ja vestleb Lembitu pargis rahvaga vanema palga teemal.
Põllumajandusminister Tiit Tammsaar jõuab Paidesse kell 14. Kell 14.30 kohtub Tammsaar Kareda haldushoones rahvaga.
Sotsiaalminister Marko Pomerants jõuab veidi enne kella kolme Türile, kus ta külastab Türi Toimetulekukooli ja päevakeskust.
Siseminister Margus Leivo saabub Paidesse kell 15.15 ning räägib maavalitsuses Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse ja maavanema kohusetäitjaga politsei teemal.

Siseminister Jaan Õunapuu, majandusminister Meelis Atonen ja justiitsminister Ken-Marti Vaher saabuvad Paidesse enne kabinetinõupidamise algust, kella neljaks. Ainsana ei osale Paides toimuval nõupidamisel välisminister Kristiina Ojuland.

21.8.03

Peetris lõpetati täna reoveepuhasti uuendustööd

Kareda vallavalitsus võttis osaühingult Veemaailm täna vastu Peetri reoveepuhasti remonditööd.

Vallavanem Ülo Ansbergi sõnul uuendati ligi saja tuhande krooni eest reoveepuhasti puhastusseadmeid ja elektrisüsteemi, et vähendada energia kulu ja parandada vee kvaliteeti.

Remondile kulunud sajast tuhandest kroonist pool pandi vallaeelarvest ja teine osa saadi Keskkonnainvesteeringute Keskusest.

19.8.03

Ervital avatakse Eesti Olümpiakomitee algatusel valminud spordiväljakud

Ervital avatakse komapäeva keskpäeval pidulikult spordiväljakud. Avamisele tuleb ka Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimann.

Koeru vallavanem Jaago Kuriks rääkis Kuma uudistele, et jalg-, võrk- ja korvapalliväljakute ehitamine läks maksma 81 000 krooni, millest 20 000 krooni saadi Eesti Olümpiakomiteelt, vald lisas omalt poolt veel 20 000 krooni ja
41 000 krooni saadi Hasartmängumaksu Nõukogult. Kuriksi sõnul oli ettevõtmise kohalik peaeestvedaja Uno Aan ja ka vallaelanikud ise lõid aktiivselt kaasa.

Spordiväljakute avaürituse kultuuriprogramm algab Koeru parimate võimlejate ja rahvatantsijate esinemisega, kell üks toimub rahvajooks ümber Ervita, seejärel võisteldakse korv-, võrk- ja jalgpallis. Soovijatel on võimalus osaleda ka tänavakorvpallivõistlustel.
Lisaks võivad pidulised lustida suurel kiigel ja tünnisaunas, süüa pannkooke, proovida oma osavust lasketiirus, külastada käsitöö-, kunsti- ja laste joonistuste näitust.
Päeva amteliku osa lõpetab pidulikult Koeru parimate lauljate esinemine, misjärel mängib tantsumuusikat ansambel “JAH”.


Kodukant Järvamaa valis külade ja külaplatside heakorrakonkursi komisjoni

Kodukant Järvamaa valis tänasel juhatuse nõupidamisel augustis-septembris toimuva maakonna külade ja külaplatside heakorrakonkursi komisjoni.

Järvamaa külade ja külaplatside heakorrakonkursi komisjoni kuuluvad vabariikliku kodukaunistamise ühenduse liige Helle Piik maavalitsusest, maavanema abi Ants Leppoja, kes jäädvustab konkursi tulemused ka fotodele, Kodukant Järvamaa koordinaator Helvi Kerem ja Kodukant Järvamaa juhatuse liige Kaie Altmets. Komisjoni viies liige otsitakse Albu vallast. Külade ja külaplatside heakorrakonkursil osalejate hindamine toimub 10. septembril. Parimaid autasustatakse lipumasti ja vimpliga.


Oisu vald remondib 130 000 krooni eest valla kruusakattega teid ja lõpetab Taikse prügila viimased katmistööd

Oisu vald remondib 130 000 krooni eest valla kruusakattega teid ja lõpetab Taikse prügila viimased katmistööd.

Oisu vallavanema Toomas Marrandi sõnul hakkab remontima Rautla-Rikassaare, Väljaotsa-Lombi ja Saeveski-Lepametsa teid AS Turgel. Marrandi sõnul on neil teelõikudel olukord kõige tõsisem, kuna teepinnast väljaulatuvad aluskivid ohustavad sõiduautosid.

Lõppjärku on jõudnud ka Taikse prügila katmistööd, mis lähevad vallale maksma 50 000 krooni. Tööde teostaja OÜ Estonia on praeguseks ladustatud prügi traktorite abil koondanud ja tihendanud. Lähimal ajal kaetakse prügila lõplikult teraviljapuhatsusjäätmete ja savimullaga.


Järvamaa Teenetemedali saavad Uno Aan ja Ervin Runnel

Järvamaa Teenetemedali saavad seoses Taasiseseisvumispäevaga teenekas spordi- ja kultuuritegelane Uno Aan ja aktsiaseltsi Kuma juht Ervin Runnel.
Järvamaa teenetemedal on asutatud Järvamaale osutatud teenete tunnustamiseks ja seda antakse isikutele, kes oma pikaajalise töö ja tegevusega on andnud olulise panuse maakonna arengusse.

Uno Aanile antakse Järvamaa Teenetemedal üle 20. augustil Ervital ja Ervin Runnelile Kuma raadio 10. sünnipäeval 30. augustil.


18.8.03

Tänavakorvpalli sarivõistlusel "Paide Suvi 2003" võttis järjekordse etapivõidu Viking Window esindus

Pühapäeval Paide Slaavi Gümnaasiumi korvpalliväljakul peetud tänavakorvpalli sarivõistluse "Paide Suvi 2003" kolmanda ja eelviimase etapi võitis Viking Window esindus, mille koosseisus mängisid Janno Viilup, Janek Jõesaar ja Priit Kohk. Teise koha sai Väätsa 3 võistkond ja kolmanda koha võistkond Post. Oma klassis said võidu veel Dallas, BC Borkant ja Lebron James, viimased kolm nimetatut ja Viking Window juhivad oma võistlusklassi ka üldtabelis.

Paaride sopsuvõistluses viskasid enim punkte Priit Kohk ja Taivo Kivimäe, teise koha said Taavi Kuusik ja Erki Lehtpuu ning kolmanda koha Märt Rohlin ja Tõnis Tõnström.

Individuaalses viskevõistluses sai parima tulemuse Märt Rohlin, teise koha Kermo Karro ja kolmanda koha Gert Vatsel.

Võistluse ühe korraldaja Taivo Kivimäe sõnul soosis ilmataat korvpallihuvilisi ja viimasedki veelombid kuivasid enne mängude algust. Nagu ütles Kivimäe Kuma uudistele, andis eilsel võistlusel tunda rändamiste ja laagris käimiste aja lõppemine, kuna osalemas oli seekord juba 12 võistkonda.

Paide tänavakorvpalli sarivõistluse viimane etapp peetakse 31. augustil.

Järvamaa omavalitsuste sportlikud suvemängud võitis Koeru

Jänedal toimunud Järvamaa omavalitsuste suvemängud võitis sel aastal taas Koeru esindus. Teise koha sai Paide vald ja kolmanda koha Järva-Jaani esindus.

Nagu ütles Koeru vallavanem Jaago Kuriks Kuma uudistele, oli sel aastal üks napimaid võite ja Paide valla esindus pakkus väga tugevat konkurentsi. Kuriksi sõnul oleneb omavalitsuste suvemängudel palju ka lihtsalt õnnest ja mitte nii väga sportlikest võimetest.

Koeu valla esindus on neljast suvemängust võitnud kolm, esimesel aastal saadi teine koht ja kolmel viimasel aastal on koju viidud võidukarikas.

Suvemängude kavas olnud pendelteatejooksu võitis Koeru, naiste kaugushüppes saavutas esikoha Paide vald. Meeste kuulitõukes sai võidu Oisu valla esindus. Vallavanemate ja linnapeade kukepoksis oli edukaim Kareda vallavanem Ülo Ansberg ja naisvõistkondade mehekandmisvõistlusel sai esikoha Järva-Jaani vallavalitsus. Õhtuse mälumängu võitis Kareda ja isetegevuskava teemal „Normaaalne“ parima etteaste tegi kohtunike ja pealtvaatajate hinnangul Kabala esindaja Anne Fedorits, kes parodeeris vaimukalt Arnold Oksmaad.

Järvamaa omavalitsuste järgmised suvemängud korraldab Paide vald.

14.8.03

Kuma sünnipäev toob ministrid kardirajale

Järvamaal pistavad kardisõiduvõistlusel rinda endised ja praegused
ministrid.

30. augustil sõidavad Türi- Allikul Veskisilla kardirajal ministrid Meelis
Atonen, Jaan Õunapuu, Margus Leivo ja Villu Reiljan võidu endiste ministrite
Enn Sarapi, Jaanus Marrandi, Jüri Mõisa, Mait Klaasseni, Raivo Vare, Robert
Lepiksoni, Sven Mikseri, Tiit Tammsaare, Toivo Asmeri, Toivo Jürgensoni,
Toomas Vilosiuse ja Tõnis Lukasega. Osalemist kaaluvad veel mitmed teisedki
ministrid.

Meelelahutuslik võidusõit 750 -meetrisel rajal on osa aktsiaseltsi Kuma 15.
ja Kuma Raadio 10. sünnipäeva tähistamisest.

Toimub ka sportlik perepäev, kus kõik sünnipäevalised saavad osaleda
täringuveeretamise MM -il, mullipuhumisvõistlusel ja penaltilöömisel, toimub
ka beebide roomamisvõistlus. Lastele on batuut, karussell ja hobused.

Päev lõpeb meelelahutusprogrammiga, kus esinevad teiste seas ka Airi Ojamets
ja Meie Mees.

Esimene ristsõnaleht Kuma nägi ilmavalgust 1988. aasta 1. septembril. Kuma
Raadio alustas 1. septembril 1993. Aktsiaseltsis Kuma ja Lätis tegutsevas
SIA Kumas on kokku 60 töötajat.

Kuma alustas sünnipäeva tähistamist täna sooduskampaaniatega Kuma Fotos.

Kuma sünnipäeva ettevõtmised saavad hoo sisse

Aktsiaseltsi Kuma juubelipidustused saavad tänasest hoo sisse,
Kuma Foto korraldab Kuma 15. aastapäeva puhul suure sünnipäevaloosimise.

Kõik, kes ostavad 14., 15. ja 16. augustil Kuma fotost kas või odava patarei, osalevad loosimises, mille peaauhind on nädalane reis Egiptusesse. Lisaks kehtib loosipäevadel Kuma Fotos kõigile kaupadele 15protsendiline hinnasoodustus. Kuma Foto asub Paide kesklinnas bussipeatuse juures aadressil Keskväljak 8.

Aktsiaseltsi Kuma 15. ja Kuma Raadio 10. sünnipäeva tähistatakse 30. augustil Veskisilla puhkekeskuses, kus avaüritusena toimub praeguste ja endiste ministrite kardisõiduvõistlus. Lisaks toimub mitmeid erinevaid meelelahutuslikke võistlusi ja kogu päev on sisustatud ka erinevate ansamblite esinemistega.

Taikse elanikel on põhjust rõõmustamiseks, sügiseks saab valmis joogiveepuhasti, raamatukogule ja kultuurimajale pannakse uus katus

Taikse külas saab sel sügisel valmis joogiveepuhasti, uue katuse saavad nii kultuurimaja kui ka raamatukogu, tööde tegemiseks valis Oisu vallavalitsus sel nädalal välja ka ehitajad.

Nagu selgitas vallavanem Toomas Marrandi Kuma uudistele, ei vasta Taikse küla joogivesi kehtestatud nõuetele rauasisalduse, vee värvuse ja ammoniaagi osas, samuti on vees väävelvesiniku gaasi, mis annab veele ebameeldiva lõhna ja põhjustab väävelbakteri kasvu veevõrgus.

Veetöötlusseadmete tarnijaks ja monteerijaks valis vallavalitsus lähtuvalt pakutud tehnoloogiast ja ekspertarvamusest Tartu ettevõtte osaühingu Miridon. Pumbamaja korrastamise, trasside rekonstrueerimise ning juurdepääsutee rajamise leping otsustati sõlmida osaühinguga Oisu Vesi.

Marrandi sõnul kulub veepuhastussüsteemi uuendamiseks veidi alla poole miljoni krooni ning raha saadakse Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja ka valla enda eelarvest.

Lisaks puhastusjaama ehitusele laseb vald ehitada Taikse kultuurimajale ja raamatukogule uue katuse. Vallavalitsuse pakkumiskutsele vastas viis firmat, kellede hulgast valiti ehitajaks soodsaima pakkumise teinud aktsiaselts Toode. Kultuurimaja katusetööd lähevad maksma 165 000 krooni.

12.8.03

Ekskavaator tegi ajaloolise Järva-Madise kalmistu maatasa

Järva-Madise kalmistule esivanemaid mälestama läinud naisel jäigi tuttav hauakääbas leidmata, sest kohalik vallavalitsus lasi selle koos kümnete teistega kokku lükata.

Postimees kirjutab, et pühapäeval Järva-Madise kalmistu vanas osas kände välja kaevava ja maad tasandava ekskavaatori peale sattunud Vaike Halgma ei teadnud siis veel midagi sellest, et kohalik Albu vallavalitsus on surnuaia korrastamise käsile võtnud.

Surnuaiapüha puhul oma vanaisa ja vanaema hauale tulnud naisel jäi vaid üle nentida, et omaste hauda pole enam. Viimati käis Tallinnas elav Halgma seal kaks aastat tagasi.

Samas Järva-Madisel elav Kaja Homi ütles, et ta on nõus reha ja labidaga surnuaeda tööle minema, kui vaid ekskavaator ära tuuakse. «See pole enam surnuaed, kus niisugused masinad töötavad,» sõnas ta. «Vallavalitsus oleks võinud inimesi teavitada, küll oleksime tulnud ja aidanud teha.»

Homin lisas, et teda paneb imestama seegi, et midagi sellist võib juhtuda surnuaial, kus puhkavad Tammsaare romaani «Tõde ja õigus» peategelaste Pearu ja Andrese prototüübid. Lisaks sellele on surnuaia vana, 18. sajandist pärinev osa kultuurimälestisena kaitse all.

Albu vallavalitsuse teatel ei tegele nad vana kalmistut korrastades millegi seadusevastasega. Tööd on heaks kiitnud ka kohalik muinsuskaitseinspektor, kelle järelevalve all see koht on.

Albu vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Kuldar Tammik selgitas, et kalmistul juuritakse praegu mahavõetud puude kände välja, seejärel tasandatakse pinnas, veetakse mulda juurde. Juba siledale platsile külvatakse hiljem muruseeme, et matmispaika hiljem ka hooldada.

Muinsuskaitseameti Järvamaa vaneminspektor Aino Pung ütles, et temal pole kalmistul tehtavale mingeid etteheiteid. «Elame tehnikaajastul ja kände ilma ekskavaatorita kätte ei saa,» selgitas ta.

Pung selgitas, et vana kalmistu oli võssa kasvanud ja seal polnudki võimalik haudu üles leida. Ta märkis, et praegu on kalmistul muidugi kole, aga kui tööd tehtud saavad, on seal ilus kalmistupark.

Pung kinnitas, et ekskavaator töötab üksnes surnuaia selles osas, kus haudu pole juba aastaid hooldatud. Tema teada hakati sinna inimesi matma 18. sajandi lõpul. «Millal viimati tollesse ossa keegi maeti, ei oska
öelda, kuid usun, et vähemalt poolsada aastat tagasi,» lisas ta.

Pung täheldas, et kui inimesed oleksid omaste haudade eest rohkem hoolt kandnud, poleks praegu ka kellegi matmispaik hävinud.

11.8.03

Eesti künnimeistriks pärjati Raido Kunila

Läinud nädala reedel ja laupäeval selgitati Väätsa Agro põldudel tänavust Eesti Künnimeistrit.

Tavaatrade meistriklassis pärjati Eesti künnimeistriks Raido Kunila, kes võttis esikohad nii kõrrepõllu kui ka rohumaa kündmises. Teise koha sai Indrek Zilensk ja kolmanda koha Heimar Vares.

Esmakordselt peetud pöördatrade meistriklassis sai tänavuse meistritiitli mitmekordne Eesti künnimeister Mait Pajo.

Niinimetatud harrastajate võistlusel sai pöördatrade klassis võidu Jaanus Lindsalu, teise koha võttis Jüri Lai ning kolmanda koha Heiko Pihla.

Künnivõistluse vahele peetud Multifarmer traktori ja Ford Rangeri vigursõiduvõistluse võitis parima ajaga Mait Pajo, eriauhinna pälvis noorim võistleja Kaur Kreintaal.

7.8.03

Paides on täna koos Teises Maailmasõjas Saksa poolel sõdinud veterandid

Kohal on poolsada Julgestuspataljoni, Idapataljoni ja Eesti pataljoni võitlejat.
Sõnavõttudes antakse ülevaade klubi tegevusest 10 aasta vältel ja esitletakse ka raamatut "Idapataljonid 1941 – 1944".

480- leheküljelise ohtra pildimaterjaliga teose materjali koguti 7 aastat, lõpliku lihvi andis klubi ajalootoimkond. Raamat annab põhjaliku ülevaate eestlastest, kes sõdisid Teises Maailmasõjas Saksa poolel.

Nagu ütles toimkonna juht Jaan Kuningas Kuma uudistele, on raamat valmis saanud ennekõike tänu väliseesti toetajatele.

Mahukas teos annab põhjaliku ülevaate eestlastest, kes sõdisid Teises Maailmasõjas Saksa poolel.

Hoolekandetöötajad kogunevad Jänedale suvepäevadele

Sotsiaalminister Marko Pomerants avab pärastlõunal Jänedal üle-eestilised hoolekandeasutuste töötajate suvepäevad.

Koeru Hooldekodu juhi Rünno Lassi sõnul mahub kolm päeva kestvasse laagrisse nii tööalaseid seminare kui ka erinevaid meelelahutuslikke ettevõtmisi. Hoolekandeasutuste juhtidele toimub ka eraldi arutelu Eesti hoolekandesüsteemi hetkeseisust ja edasisest arengust.

Esimest korda Eestis esitatakse hoolekandeloits, mille esitaja on Koeru folgilaulik Thea Kristal.

Eestis on 120 hoolekandeasutust ligikaudu kuue tuhande töötajaga. Suvepäevadel osaleb üle kolmesaja inimese enam kui viiekümnest asutusest.

Politsei tabas Paides kodanikult saadud vihjele reageerides purjus naisautojuhi

Politsei tabas täna valvsalt kodanikult saadud vihjele reageerides purjus autojuhi. Politsei sai kell 8.40 telefonikõne, milles teatati, et Tallinna - Tartu teel liikleb kummalise sõidumaneeriga juht. Politseinikud pidasid masina kinni Paide külje all Järve teel. Beezi Opel Omega roolist astus välja ilmselgelt purjus 44 -aastane Ülle. Naisel tuvastati haiglas raske joove. Auto pargiti politseimaja juurde, naine viidi arestikambrisse kainenema. Politsei tänab ohtlikust liiklejast teatanud inimest.

Täna enne keskpäeva pandi Albus toime kiirvargus, kella 11 ja 11.30 vahel varastati postiljoni autost lahtise akna kaudu mapp, milles oli kahe inimese pensioniraha, kokku 4000 krooni.

Nädala alguses on Paides Veski tänaval sees käidud ehitusjärgus elumajas. Kadunud kaks ust, lihvimismasin ja keraamilisi plaate. Kahju 5000 krooni.

Taas on toime pandud ka üks rattavargus. Ööl vastu tänast kadus Paidest Väike- Aia 30 kortermaja trepikojast kollane lukustamata maastukuratas GT. Kahju 5000 krooni.

Täna teatati politseile veel, et sel esmaspäeval on Imavere Saeveski riietusruumi lukustamata kapist varastatud mobiiltelefon Nokia, kahju 2000 krooni.

Südamaa Vabavallad otsivad koostööpunkte

Koostööühendus Südamaa Vabavald peab neljapäeval Päinurmes vabaõhukoosoleku. Lisaks Paide, Väätsa, Koigi, Kareda, Roosna- Alliku, Imavere vallale on kutsutud laiendatud üldkoosolekule Paide linna ja Järva- Jaani ning Koeru vallajuhid.

Tänase kohtumise eesmärk on selgitada omavalitsuste koostööhuvi- ja võimalused.

Väätsa vallavanem Jarno Lauri selgitusel otsivad omavalitsused peamiselt võimalusi, millistes eluvaldkondades palgata ühiseid spetsialiste. Lauri sõnul on mõnes valdkonnas ühte omavalitsusse spetsialisti palkamiseks koormus liialt väike ning seepärast oleks otstarbekas võtta spetsialist ametisse mitme valla peale.

Lisaks arutavad omavalitsuste juhid täna lähiaastate ühistegevust, mis Südamaa Vabavalla tegevjuhi Herkki Olo sõnul annab ka selgemaid suundi haldusterritoriaalse reformi plaanimiseks ja seisukohtade kujundamiseks.

Albus toimub täna 16- küla rattaretk

Albus toimub täna rattamatk, kus volikogu liikmed, vallaametnikud ja huvilised vallaelanikud sõidavad läbi valla kõik 16 küla.

Vallavanem Kalju Kertsmik ütles raadiole, et õhtuks loodetakse ring peale teha valla huviväärsustele, samuti objektidele, kus sel aastal töid tehakse ja kus alles töid plaanitakse.

Lisaks infokogumisele on eesmärk saada ka mõtteid uuteks projektideks ja valla elu edendamiseks.

6.8.03

Paide valla juhid vaatasid üle võimalikud uued valla ruumid

Paide valla juhid vaatasid eile õhtul üle valla tööruumide leidmiseks välja kuulutatud rendikonkursile pakutud ruumid.

Abivallavanem Veljo Tammik ütles Kumale, et kuuest kandidaadist üks, Paide K- Keskus, jääb ilmselt valiku tegemisel kõrvale, seda liialt kõrge rendihinna tõttu. Vallale pakutud ruumid on seal küll heas korras, kuid ruutmeetri üür on igas kuus kuni 70 krooni ja see on võrreldes teiste pakkumistega ligi kaks korda suurem.

Veljo Tammik peab arvestatavateks Paide Elamuhoolduse pakutud ruume Paides Pärnu tänaval, samas majas haigekassa esindusega. See on praktiliselt kesklinnas, samas lähedal on bussijaam ja postkontor.

Teine arvestatav pakkumine on Keki haldushoone Mäos, ruumilahendus on seal Tammiku sõnul üsna hea, valiku kahjuks räägib asukoht, Mäosse satuvad vallaelanikud üsna harva.

Veel on kaalumisel Järva Tarbijate Ühistu maja Paides, kus varem tegutses tollipunkt, siiski jääb ka Tööstuse tänav Paide kesklinnast veidi kõrvale. Uuriti ka kontoripinda Paides Tallinna tänava ääres, endises Restore majas, ning Johanna Kõva pakutud ruume aadressil Parkali 18, Vallimäe külje all. Nende variantide puhul oli teistest suurem kas remondivajadus või üür.

Tammiku sõnul on volikogu ehituskomisjoni liikmetel ruumidest nüüd ülevaade olemas, lõpliku valiku teeb volikogu 21. augusti istungil.

Paide vallamaja kolitakse Veski tänavalt mujale, et vältida kulutusi vana maja remontimisele ja paigutada kokkuhoitud raha teistesse valla ettevõtmistesse. Paide vallamaja kolimine läheb maksma umbes 150 000 krooni.

Kuma tähistab ettevõtte 15. ja raadio 10. juubelit ministrite kardisõidu, Euroopa Juuniroide Meistrivõistlustega Beebide roomamises ja Täringuveeretamise MM-iga

Augustis tähistab aktsiaselts Kuma oma 15. sünnipäeva, Kuma Raadiol täitub 1. septembril 10 aastat esimesest eetripäevast.

Nagu ütles Kuma juht Ervin Runnel, on igal aastal saanud heaks tavaks tähistada Kuma sünnipäeva suure spordi- ja meelelahutusshowga. Ettevalmistused tänavuaastaseks pidustuseks on alanud ja ka esimesed auhinnad Veskisillale kohale viidud.

Veskisilla parklas on tänasest sada ruutmeetrit E-Betoonelemendi vahelaepaneele, mis on Kuma sünnipäeval toimuva esimese Täringuveeretamise MM-i peaauhind.

Eeltoodule lisaks peaks tänavu elavat huvi äratama ka ministrite kardisõit, kus osaleb paarkümmend endist ja ka praegust Eesti vabariigi ministrit. Tänase seisuga on oma osavõtu kinnitanud Enn Sarap, Jaanus Marrandi, Toivo Asmer, Toomas Vilosius, Raivo Vare, Jüri Mõis, Robert Lepikson ja paljud teised. Starti oodatakse ka endisi valitsusjuhte Indrek Toome, Tiit Vähi, Mart Siiman, Siim Kallas ning praegust peaministrit Juhan Partsi.

Lisaks ministrite kardisõidule toimub ka finaalsõit, milles osalevad kõik, kes sõidavad augustikuus Veskisilla kardirajal ennast 12-ne kiirema hulka. Kuni 12aastased võistlevad Kumakese ja vanemad Super Kuma karikale.

Kogu sünnipäev on täis meelelahutust ja muusikat, õhtu peaesineja on ansambel Meie Mees. Lisaks astuvad terve päeva jooksul lavale Airi Ojamets, Arnold Oksmaa, Carin, Rain ja ansambel Vint. Lauluhuvilistele on avatud ka spetsiaalne karaoke telk.

Aktsiaseltsi Kuma 15. ja Kuma Raadio 10. sünnipäeva tähistamine toimub Veskisilla puhkekeskuses 30. augustil algusega kell 14.

5.8.03

Järvakad Erna Retke ühed favoriidid

Tallinnas Toompuiesteel avati teisipäeva ennelõunal toimunud piduliku rivistusega kümnes Erna Retk. Tänavune rahvusvaheline sõjalis-sportlik retk hakkab traditsiooniliselt dessandiga Salmistu rannas, kus esmakordselt osalevad ka Kaitseväe langevarjurid. Uuendusena on tänavusele Erna retkele kaasatud Õhuvägi kahe lennuki ja helikopteriga, kelle peaülesanne on võistlejate julgestamine, aga ka teised operatiivülesanded.

Lisaks on tänavune retk päeva võrra pikem, lõppedes laupäeval Kautlas. Esmakordselt osalevad Erna retke korraldamisel Keskkonnaministeeriumi spetsialistid, kes teavitavad võistlejaid keskkonnahoiu nõuetest Eestimaa metsades ja jälgivad nende täitmist.

Kaitseliidu pressiesindaja Tanel Rütmani sõnul osaleb tänavusel Ernal 28 võistkonda, neist 18 Eestist ja 10 välismaalt. Eestlaste hulgas on ka Kaitseliidu Järva Maleva esindus, kuhu kuuluvad Indrek Reismann, Aare Kabel, Urmas Kõonurm ja Margus Laanep. Rütmani sõnul kaitsevad mullust kaksikvõitu hiinlased, kuid kindlasti lähevad favoriitidena rajale ka järvakad, kes igal aastal heas vormis olnud ja korra ka võistluse võitnud.

Välisriikidest on esindatud Suurbritannia, Austria, Taani, Rootsi, Poola, Leedu, Soome ja Hiina. Eestist on lisaks järvakatele võistlusel veel Kaitseliidu Tallinna, Harju, Võru ja Pärnu malevad, skautpataljon, kaitseväe lahingukool, üksik-vahipataljon, kaitseväe naissegavõistkond, reservohvitseride kogu, kaitseväe ühendatud õppeasutused, luurepataljon, pioneerikool, piirivalveamet, päästeamet ja politsei.

Erna retke peetakse 1941. aastal Kolga lahest Nõukogude armee tagalasse paisatud legendaarse Erna dessandi mälestuseks. Grupp saabus juulis Soome laevadega Eestisse ja liikus hävitus-pataljonide haarangute eest varjudes Kautla rabadesse. Juuli lõpus hoidsid ernalased verise lahinguga hävituspataljone mitu tundi kinni, mis võimaldas metsa varjunud tsiviilelanikel haarangust väljuda ja põgeneda.

Vodja külaelanikke hammustanud mäger oli marutaudis

Kareda vallas Vodja külas möödunud nädalal elanikke rünnanud mäger oli marutaudis, selgus Veterinaarkeskuse laboris tehtud analüüsidest.

Metsloom läks ühe talu õuele möödunud teisipäeval, sealsed elanikud võtsid metslooma sülle, mispeale muutus mäger agressiivseks ja pures inimesi.

Järvamaa Veterinaarkeskuse juhi Andrus Leisi sõnul on sel aastal Järvamaal registreeritud ligikaudu paarkümmend marutaudijuhtu, enamus metsloomadel, kuid neljal korral on marutaud avastatud ka lehmadel. Eestis tervikuna on tänavu esimesel poolaastal registreeritud 400 marutaudijuhtu, mis on kolm korda rohkem kui mullu samal ajal.

Veterinaarkeskuse juhile teeb kõige rohkem muret inimeste mõtlematus, sest metsloom tuleb inimese koju ainult siis kui on haige ja enam metsast toitu kätte ei saa. Samuti on marutaudis ka enamus mittekiskjaid metsloomi, kes ennast inimesele vabalt näitavad ja katsuda lasevad.

Andrus Leisi kinnitusel on marutaud inimesele väga ohtlik ja hilise avastamise korral kindlasti surmav.

4.8.03

Kahel vallal koolipiimatoetuse aruanne esitamata

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ootab omavalitsustelt tulevaks reedeks eelmise õppeaasta kolmanda veerandi koolipiimatoetuse kasutamise aruandeid ja 15. augustiks taotlusi algaval õppeaastal koolipiimatoetuse saamiseks.

III veerandil toetust saanud 223 omavalitsusest on 174 tänaseks aruande esitanud. Uue taotluse on esitanud vaid 42 omavalitsust, neist viis Järvamaalt. 16-st omavalitsusest on järgmise õppeaasta esimese vaarandi koolipiimataotluse esitanud Järva-Jaani, Kabala, Oisu ja Väätsa vallad ning Paide linn. Eelmise õppeaasta kolmanda veerandi aruanne on esitamata veel Lehtse ja Koeru vallal.

Koolipiimatoetuse eest saab osta õpilastele Eestis toodetud piima, jogurtit, keefirit või hapupiima. Eelmise õppeaasta neljandal veerandil sai 203 omavalitsust enam kui viiekümnele tuhandele esimese kuni neljanda klassi õpilasele koolipiima ostmiseks toetust 4,2 miljonit krooni.

Järvamaa pritsimehed tõid meistrivõistlustelt kuus poodiumikohta

Järvamaa pritsimehed tõid nädalavahetusel toimunud Eesti tuletõrjespordi meistrivõistlustelt koju kuus medalit.

Noorte arvestuses sai Ilmar Koppel saja meetri takistusriba läbimises kolmanda koha. Täiskasvanute arvestuses tõi saja meetri takistusriba läbimises Margo Tammepõld koju hõbe ja Sirgo Voore pronksmedali.
Konksredeliga ronimises saavutas Margo Tammepõld teise koha.
Neli korda sada meetrit meeskondlikus takistusjooksus said järvakad samuti teise koha.

Kokku osales meistrivõistlustel 12 võistkonda ja üldkokkuvõttes oli Järvamaa 12liikmeline esindus viies.

Paide vallavanem Piret Sapp võitis vallavanemate üleriigilise spordipäeva

Möödunud nädala lõpus Põlvamaal peetud Eesti Omavalitsusjuhtide 8.spordipäevad võitis naiste arvestuses Paide vallavanem Piret Sapp. Tänu esikohale sai Paide vald endale ka õiguse korraldada järgmised omavalitsusjuhtide spordipäevad.

Järvamaalt osalesid lisaks Sapile veel Koeru vallavanem Jaago Kuriks ja Imavere vallajuht Jüri Ellram. Üldarvestuses sai järvakatest parima koha Jaago Kuriks, kes lõpetas kolmandal kohal, Jüri Ellram oli kaheksas ja Piret Sapp üldtabelis üheksandal kohal.

Põlvamaal Mammastes toimunud võistlusel katsuti rammu korvpalli vabavisetes, rattakrossis, vigursõidus, kombineeritud teatevõistlusel, käte kõverdamisel, kavas oli ka kuulijänn, krossijooks, kanuusõit, laskmine, petank ja noolemäng.

Nagu ütles Jaago Kuriks Kuma uudistele, tehti seekord ettepanek korraldada järgmistel spordipäevadel arvestus ka maakondade lõikes, eesmärgiga selgitada, millises maakonnas on kõige sportlikumad omavalitsuste juhid.

Jänedal toimunud linnade ja alevite suvemängud võitis Kiviõli

Nädalavahetusel Jänedal toimunud Eesti linnade ja alevite suvemängud võitis Kiviõli esindus. Mulluse võitja, Paide linna korraldamisel toimunud suvemängudel osalesid 25-e linna esindused, neist suurimad võistkonnad olid Valga ja Narva linnast.

Reede õhtul alanud suvemängudel tuli igal võistkonnal esitada kuni kolme minuti pikkune etteaste teemal “norrmaaalne”.

Laupäeval toimusid mitmed spordivõistlused, aladena olid kavas võrkpall, male, noolemäng, naiste sumomaadlus, linnapeade kukepoks, järve ääres sõideti vesiratastega, toimus ka mehekandmisvõistlus, kus neli naist kandsid üht meest, kavast ei puudunud ka ametnike teatevõistlus.

Suvemängud võitis Kiviõli esindus, mis tähendab, et 2004.aasta suvine jõuproov on Kiviõli korraldada.

1.8.03

Kareda ostab Peetri viie kortermaja kütteks halukatla

Kareda vald jätkab ka sel aastal Peetri soojamajanduse korrastamist.

Kui eelmisel aastal pandi püsti õliküttekatel, lootusega selle kõrvale lisada ka loodusliku kütuse katel, siis sel aastal on sellest kavast rahanappuses loobutud ja viit kortermaja hakkab kütma uus halukatel.

Eelmisel aastal haldushoone, põllumajandusühistu, kooli ja lasteaia kütteks soetatud õliküttekatla juurde trassi vedamine oleks kujunenud kaks korda kallimaks kui majade juurde uue katla ehitamine.

Peetri katlamaja ehitaja ja soojustrasside korrastaja konkursile laekunud pakkumistest vastas ainsana nõuetele Tartumaa ettevõtte Märja Monte oma.

Valla ehitusnõunik Valdur Permanson seletas, et lepe loodetakse sõlmida järgmisel nädalal. Vald peab tingima ka hinnas, kuna vallal on tööks vähem raha kui ettevõtte küsitud 581 000 krooni.

Kui Kareda vald Märja Montega kokkuleppe saavutab, siis võib soojus majadesse jõuda 30. novembril. Permanson loodab, et varem.

Peetri küttemajanduse korrastamist toetab ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, sel aastal 400 000 krooniga.

Väätsa Prügilas kehtib uus prügi vastuvõtuhind

Väätsa Prügilas kehtib alates tänasest, 1.augustist uus prügi vastuvõtuhind. Sorteerimata prügi ladustamishind on 413 krooni tonn, varasema 236 krooni asemel.

Pügila juhid põhjendavad suurt hinnatõusu vajadusega koguda raha järgmise aasta investeeringuteks.

Nagu ütles ettevõtte tegevdirektor Aivar Lõhmus Kuma uudistele, oli varasem hind kehtestatud kolm aastat tagasi arvestades vaid prügila igapäevaseid tegevuskulusid ning hinna sees polnud investeeringuraha. Nüüd aga on prügila areng jõudnud nii kaugele, et tuleval aastal peab alustama uue ladestusplatsi ehitamist, mis kokku maksab üle seitsme miljoni krooni.

Prügi odavamaks äraandmiseks soovitavad ettevõtte omanikud jäätmed sorteerida, selle tarvis on mitmel pool Järvamaal paigaldatud näiteks eraldi vanapaberi ja klaasikonteinerid. Sorteeritud ehk taaskasutatavate jäätmete vastuvõtuhinnad ei muutu.

Tänasest kehtib Paide ühisveevärgi kasutajatele abonenttasu

Tänasest kehtib Paide ühisveevärgi kasutajatele kahekümnekroonise abonenttasu. Paide linnavalitsus kehtestas joogivee tarbijatele kahekümnekroonise abonenttasu aprilli lõpus. Püsitasu hakkab kehtima tänasest.

Koos abonenttasu kehtestamisega alandati nii joogi- kui ka heitvee kuupmeetri hinda ühe krooni võrra.

Paide Vee-ettevõtte tegevjuhi Jaan Madise selgitusel pole abonenttasu kehtestamisega tegu vee hinna tõstmisega väiksemale tarbijale, vaid kulude õiglasema jaotamisega tarbijate vahel.

Näiteks veesurve hoidmiseks, vee tagamiseks ning muude kulude katmiseks pole õige jagada tasu kuupmeetrite peale, sest siis maksab suurem veetarbija väiksema tarbimisega kliendi tegelikud kulud kinni.

Paides on vee-ettevõtte kliendid 360 pereelamut, üle saja korterelamu enam kui kolme tuhande korteriga ja 128 mitteeluruumi.

Vee-ettevõtte arvestuse kohaselt tarbib üks paidelane keskmiselt 63 liitrit vett ööpäevas.