Kuma uudiste ajaveeb

29.7.03

Õppelaenu suurenes kahe tuhande krooni võrra

Vabariigi valitsus kiitis heaks kehtestada järgmisel õppeaastal
õppelaenu summa maksimaalmääraks 17 000 krooni.

Vastavalt haridusseadusele tagab riik laenusaaja õppelaenu valitsuse
kehtestatud maksimaalmäära ulatuses ja sellelt õppelaenu summalt laenusaaja poolt krediidiasutusele tasumisele kuuluva intressi.

Alates 1999 aastast on riigi tagatud õppelaenu summa maksimaalmääraks olnud 15 000 krooni ühe laenutaotleja kohta.