Kuma uudiste ajaveeb

29.7.03

Ligi 60 Paide linna noore seas korraldatud küsitlusest selgub, et kõik noored on pruukinud alkoholi

Paide linna noormehed tarvitavad alkoholi kord nädalas, tüdrukud kord kuus, selgub maavalitsuse sotsiaalosakonnas praktikal olnud Ursula Tubli küsitlusest. Kokku vastas juhuküsitlusele 58 noort vanuses 13-20 eluaastat, kes kõik väitsid, et on alkoholi pruukinud. Vastanutest 28 olid poisid ja 30 tüdrukud.

Ankeetuuringu tulemusena selgus, et tüdrukud hakkavad alkohoolseid jooke tarvitama varem kui poisid. Tüdrukute keskmine vanus esimesel alkoholi pruukimise korral oli ligi 12 ja poistel ligi 13 eluaastat. Kõige populaarsem jook noorte hulgas on siider, mida tarvitab 96,6% noortest.

Peamiselt tarvitavad vastanud alkoholi sõprade juures, 75 % noortest saab alkoholi poest ja enam kui pooled peavad alkoholi kergesti kättesaadavaks.

Narkootikume on tarbinud 8,6% vastanutest ja 27-el protsendil vastanutest tarvitavad sõbrad narkootikume. Enamik noori väitsid, et ei kavatse tulevikus narkootikume tarvitada. Narkootikumide tarvitamisse suhtub enamik noori negatiivselt.

Toksilisi aineid olid pruukinud 5,2% ankeedile vastanutest.