Kuma uudiste ajaveeb

18.6.03

Paide tellis linnavalitsuse nõuniku osalusega ettevõttest 80 000 krooni eest koolitusi

Täna Paide Linnalehes avaldatud majanduslike huvide deklaratsioonist selgub, et Paide linnavalitsuse nõunik Külliki Seire on ühe kolmandiku Kesk- Eesti Arenduskeskuse aktsiate ühisomanik.

Seire deklareerib, et talle ja ta abikaasale kuulub kokku 334 000 krooni väärtuses täiendkoolitusega tegeleva keskuse aktsiaid. Samuti on ta linnavalitsuse töö kõrval saanud tulu ka enda osalusega ettevõttes loengute pidamisest.

Linna eelarvejuhi Reet Rutuse sõnul on linn viimase aasta jooksul maksnud KEA –le näiteks esmaabikoolituse eest 7000 ja ametnike arvutiõpetuse eest 9000 krooni. Inglise keele kursusi on olnud kaks - kõigile ametnikele tehtud pikk koolitus maksis 41 000 krooni ja nõunikud Elena Sapp ja Aire Tamm on saanud kõrgemal tasemel keelekoolitust veel 4500 krooni ulatuses, erivajadusega inimestele korraldatud arvutikoolitus maksis 3200 krooni, töötervishoiukoolitusi 1400 krooni, Kea Omavalitsuskooli seminar selle aasta aprillis läks maksma 5400 ja strateegiaseminar 7500 krooni.

Linn on viimase 12 kuu jooksul tellinud KEA-lt seega enam kui 80 000 krooni eest koolitusi. Näiteks sel aastal on linnal koolitusrahaks planeeritud kokku 140 000 krooni.

Rutus ütles Kuma uudistele, et ei näe siin korruptsioonivastase seaduse valguses probleemi, kuna Seire ei käsuta ise alaeelarveid, ega langeta lõplikke otsuseid. Küll võib ta olla seotud koolituste korraldusküsimustega ja anda nõu ning soovitusi koolituste valimisel.

Samuti deklareerib Külliki Seire majanduslike huvide deklaratsioonis, et ta on üks Paide Soojatootja osaühingu Pogi omanikke, talle kuulub miljonikroonise osakapitaliga ettevõtte 15 osatähte koguväärtusega 15 000 krooni.

Vastavalt korruptsioonivastasele seadusele on majanduslike huvide deklareerimise eesmärk saada ülevaade ametiisiku majanduslikest huvidest, mis võivad soodustada või põhjustada era- ja avalike huvide konflikti ning korruptiivse teo toimepanemist või korruptsiooniohtliku suhte loomist.

Deklaratsiooniga deklareerib ametiisik andmed temale kuuluva vara, varaliste kohustuste ja muude asjaolude kohta, mis võimaldavad kindlaks määrata isiku majanduslikud huvid ja varalise seisu.