Kuma uudiste ajaveeb

11.6.03

Kuus rektorit rektorid sõlmivad täna Veski- Sillal kokkuleppe ühtlustamaks ülikoolihariduse kvaliteedinõudeid

Täna õhtul allkirjastavad avalike ülikoolide rektorid Veski- Sillal kokkuleppe, millega ühtlustatakse nõuded ülikoolide õppekavadele, akadeemilistele kraadidele ja akadeemilistele ametikohtadele.

Dokumendile kirjutavad alla Ando Keskküla Eesti Kunstiakadeemiast, Peep Lassmann Eesti Muusikaakadeemiast, Alar Karis Eesti Põllumajandusülikoolist, Mati Heidmets Tallinna Pedagoogikaülikoolist, Andres Keevallik Tallinna Tehnikaülikoolist ja Jaak Aaviksoo Tartu Ülikoolist.

Kokkuleppe sõlmimine on üks osa rektorite nõukogude, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Üliõpilaskondade Liidu arendusprojektist Eesti kõrghariduse kvaliteedikindlustus.

Avalike ülikoolide rektorid kutsuvad ka teisi ülikoole kokkuleppega ühinema.

Rektorite Nõukogu eesmärk on aidata Eesti haridus-, teadus- ja kultuurielu edendada ning esindada liikmeid ühist huvi pakkuvates küsimustes. Nõukogu osaleb oma esindajate kaudu mitmete institutsioonide töös, lisaks on vastavalt vajadusel moodustatud ülikoolidevahelisi töörühmi. Oluline on ka töö seadusandluse, finantseerimisküsimuste, kvaliteedinõuete, koostöö Eesti Üliõpilaskondade Liidu ning muu kõiki ülikoole ühiselt puudutavaga.