Kuma uudiste ajaveeb

30.5.03

Paide vallavalitsus jätkab senistes ruumides

Paide vallavolikogu otsustas Sargvere mõisa osaliselt välja rentida ja jätta vallavalitsuse senistesse ruumidesse Paide linnas Veski tänaval.

Abivallavanem Veljo Tammiku sõnul olid rahvaasemikud üksmeelselt kolimise vastu, samas oli üle poole volinikest rendile andmise poolt. Peamiselt mõjutas volinike otsust vallaelanikelt saadud tagasiside. Tammiku selgitusel on enamus vallarahvast kolimise vastu ning see sai asja otsustamisel ka määravaks.

Abivallavanem lisas, et vallavalitsus kuulutab avatuks eelläbirääkimistega rendikonkursi, kuid arvestades Paide linnas, Mäos ja mujal lähiümbruses olevat vabade rendipindade rohkust on Sargvere mõisa rentniku leidmine vähetõenäoline. Kui konkurss ebaõnnestub, siis võtab volikogu asja uuesti arutlusele sügisel.