Kuma uudiste ajaveeb

16.4.03

Järvamaa lõunaregiooni omavalitsused alustavad ühise arengukava koostamist

Järvamaa lõunaregiooni omavalitsused alustavad ühise piirkondliku arengukava koostamist, sellekohase otsuse kinnitasid Türi linnavolikogu ja Türi, Kabala ning Oisu vallavolikogud.

Lõuna-Järvamaa Arendusühingu tegevjuhi Marika Tootsi selgitusel on moodustatud viis ühist töörühma, kuhu kuulub 87 inimest piirkonna neljast omavalitsustest. Arengukava koostamise konsultandina on kaasatud osaühing Geomeedia.

Lõuna-Järvamaa arengukava koostamise käigus on kavas teha ka omavalituste ühinemise- mitteühinemise mõjude eelhinnang ja töötada välja alternatiivsed halduskorralduse arengustsenaariumid. Samuti on valmiv ühisarengukava aluseks piirkonna omavalitsuste rahatataotlustele Euroopa Liidu struktuurfondidest piirkonna infrastruktuuride parandamiseks.