Kuma uudiste ajaveeb

30.4.03

Järvamaa Kultuurifondi nõukogu üheksast liikmest üks on fondi täieliku likvideerimise vastu, samas toetavad kõik liikmed fondi sisulise töö lõpetamist

Järvamaa vallavanemate ja linnapeade koda ning maakonna kultuurifondi nõukogu leiab, et kultuurifondi sisuline tegevus on vaja lõpetada, küsimus on vaid fondi vormi säilitamises.

Omavalitsuste liidu esimehe Jaago Kuriksi sõnul oli Kultuurifondi Nõukogus hääletusel kaks otsust, üks neist fondi täielik likvideerimine ja teiseks fondi sisulise tegevuse lõpetamine fondi vormi säilitamisega. Neist viimane tähendab, et säilitatakse fondi nimi, registrikanne, pangakontod ja muu sarnane, kuid sisulist tegevust ei toimu.
Hääletamisel oli kaheksa nõukogu liiget likvideerimise poolt ja ainsana vastu oli Paide linnapea Tõnis Kõiv. Fondi likvideerimiseks peab olema aga nõukogu üksmeelel.

Tõnis Kõiv põhjendas raadiole oma vastuseisu sellega, et Järvamaa Kultuurifond on väga pika ajalooga sihtasutus, mis on väärt hoidmist ja säilitamist. Linnapea on veendunud, et praegusel kujul on fondi tegevus ennast ammendanud, kuid see ei tähenda, et fond ise pole mõne aasta pärast võimeline alustama uut tegevust. Kõivu sõnul ei suudaks omavalitsused mõne aasta pärast sarnast maakonna kultuurielu toetavat ühisfondi vajadusel luua ning fondi vormilise säilitamise kulud pole nii suured, et fond lõplikult likvideerida.

Jaago Kuriks lisas, et Omavalitsuste Liit pole veel oma seisukohta fondi likvideerimise osas kujundanud. Järgmisel kolmapäeval koguneb probleemi arutama JOLi juhatus, kes esitab oma arvamuse JOLi volikogu erakorralisel istungil mail lõpus.

Kuriks ei välistanud ka Järvamaa Kultuurifondi jätkamist senisel kujul juhul, kui Omavalitsuste Liidu volikogu nii otsustab.