Kuma uudiste ajaveeb

25.2.03

Valitsus keeldus eksmaavanem Theo Aasale lahkumishüvitist maksmast

Valitsus lükkas täna tagasi Järva Maavalitsuse taotluse 185 232 krooni eraldamiseks valitsuse reservist, seoses endisele maavanemale Theo Aasale makstava lahkumishüvitisega. Valitsus leidis, et Aasa lahkumine oli ette teada ja maavalitsus oleks pidanud arvestama selle rahaga oma eelarves.

Eelnõus seisis, et maavanemate lahkumishüvitisi ei ole kavandatud maavalitsuste eelarvetesse, põhjendusega, et lahkumishüvitiste väljamaksmisel on majanduslikult otstarbekam lähtuda lahkumise konkreetsest õiguslikust põhjusest. Näiteks maavanema ametisse nimetamisel uueks tähtajaks lahkumishüvitist ei maksta ja kui see oleks kavandatud maavalitsuse eelarvesse, siis suurendaks see põhjendamatult antud maavalitsuse tulubaasi riigieelarves.

Valitsus vabastas Aasa ametist 3. veebruarist, avaliku teenistuse seaduse kohaselt saab Theo Aasa ametist lahkudes hüvituseks kuue kuu ametipalga.

Aasa on liitunud Eestimaa Rahvaliiduga ja kandideerib märtsivalimistel parlamenti. Aasa registreeris end ka töötuks, ootab tööpakkumisi ja otsust töötukassa hüvitise kohta.