Kuma uudiste ajaveeb

25.2.03

Lõuna-Järvamaa noorte arvates on piirkonna suurimad probleemid turvalisuse ja huvitegevuse võimaluste puudumine

Lõuna-Järvamaa noorte arvates on piirkonna suurimad probleemid turvalisuse ja huvitegevuse võimaluste puudumine, selgus reedel esimest korda koos olnud projekti "Lõuna - Järvamaa noor - aktiivne kogukonna liige" ümarlaual. Kokku osales esimesel arutelul 25 noort ja esindatud olid kõik Lõuna - Järvamaa omavalitsused ehk siis Türi linn ja vald ning Oisu ja Kabala valla noored.

Projekti juht Oisu valla sotsiaalnõunik Pipi-Liis Siemann rääkis Kuma uudistele, et arutelud olid huvitavad ning rühmatöödest tulid välja üsna sarnased arvamused. Probleemidest toodi välja turvalisus, huvitegevuse võimaluste puudumine, samuti kontakt noorte ja kohaliku omavalitsuse vahel. Noorte arvates on raske leida ka eestvedajaid ning tegijaid toetatakse liialt vähe. Siemanni sõnul pakkusid noored lahendustena kohalikke noortetubasid, olemasolevale Türi noortetoale rohkemat reklaami, omavalitsustesse noorsootöötajate palkamist ja laiemat valikuvõimalust huviringides. Lisaks pidasid noored vajalikuks ka psühholoog kaasamist noortetoa töösse.

Projekti "Lõuna-Järvamaa noor - aktiivne kogukonna liige" rahastaja on Balti-Ameerika Partnerlusprogramm ning projekti koordineerib Lõuna-Järvamaa Arendusühing. Projekt eesmärk on Lõuna- Järvamaa piirkonna noorte aktiviseerimine ning nende kaasamine ja osaluse suurendamine piirkonna elu edendamisel. Järgmine Lõuna-Järvamaa noorte ümarlaud toimub 21.märtsil ning siis arutlevad noored turvalisuse teemal.