Kuma uudiste ajaveeb

20.2.03

Eesti gümnaasiumite juhid arutavad täna Paides Euroopa Liidu temaatika kajastamist koolides

Direktoritele seminar "Euroopa Liidu temaatika Eesti koolide õppekavades" toob Järva maavalitsuse peaspetsialist Katrin Puusepa sõnul kokku koolijuhid, kes teema vastu tõsist huvi tunnevad, sest suur osa direktoreid tunnistab, et tegelikult saavad nad Euroopa Liidu kohta isegi liiga palju infot.

Ettekande teeb teiste hulgas parlamendisaadik Toomas Hendrik Ilves, tema teema on “Eesti kool - tulevaste eurooplaste kasvulava”. Jorma Lempinen Soome Koolidirektorite Ühendusest tutvustab Euroopa Liidu teema käsitlemist Soome koolides.

Koolijuhtide arutelul vaetakse kuidas võtta EL teema valikainena gümnaasiumi õppekavva. Kas ja kuidas suurendada EL teema õpetamise mahtu ühiskonnaõpetuse ainekavas gümnaasiumile. Samuti arutatakse milline on EL teema sobiv õpetamise viis ja kuidas on koolid varustatud õppevahenditega.

Tänane seminar toimub Euroopa Liidu Infosekretariaadi ja Avatud Eesti Fondi toel, selle viib läbi MTÜ Team Europe Estonia koostöös Järva Maavalitsusega.