Kuma uudiste ajaveeb

13.2.03

Agride korraldaja kolib näituse Türilt Säreverre tegemata jääb miljoni krooni ulatuses esmalt kokku lepitud investeeringutest

Türi linnavalitsus avaldas eile linna ja osaühingu Fragmentor vahel 1999. aastal sõlmitud põllumajandustehnikanäituse Agri korraldamise lepingu. Fragmentor võttis dokumendiga kohustuse korraldada kümne aasta jooksul Türil Agrisid ja investeerida kolme aastaga poolteist miljonit krooni.

Lepingu ümber puhkes skandaal, kui 2001. aasta kevadel ilmnes, et Fragmentor küll korraldas näitusi, ent investeeris näituseväljakusse lubatust vähem. Lepingu kohaselt pidi 2000. aasta alguses olema investeeritud 1,2 miljonit, Fragmentor paigutas linnastaadioni korrastamisse sellest summast neljandiku – 300 000 krooni. 2001. aasta lõpuks pidi Fragmentor näituseväljakusse paigutama veel 300 000 krooni, kolme aastaga kokku 1.6 miljonit krooni. Seda raha ettevõte Türi staadioni aga ei investeerinud.

Türi toonane linnapea Toomas Laimets tunnistas küll Fragmentori võlgnevust, kuid lepet ei avaldanud. Kui Kuma raadio nõudis täpset ülevaadet linna ja Fragmentori kohustustest, siis vastas linna toonane jurist Margus Pirksaar, et lepingu avalikustamine pole võimalik, sest dokumendis on punkt mitte avaldada kolmandatele isikutele selle konfidentsiaalseid üksikasju. Pirksaar väitis, et lepingu salastamist nõudis Fragmentor, kes oli tegematajätmistega selleks ajaks kokku hoidnud juba vähemalt miljon krooni.

Näituseväljakusse planeeritud miljon krooni jääbki Türi linnal saamata, kuna eile allkirjastasid Türi Tehnika- ja Maamajanduskool, osaühing Fragmentor ja Türi linn leppe, mille alusel kolib põllumajandusnäitus AGRI sel aastal Säreverre. Fragmentori juht Ülo Russak kinnitas, et Fragmentor hakkab Särevere näituseväljaku arendamiseks investeerima igal aastal sada tuhat krooni.

Läinud sügisel vahetus Türil linnapea, Toomas Laimetsa asemel asus ametisse Kaia Iva, kes pidas linna ja Fragmentori leppe avaldamist võimalikuks alles eile. Fragmentori tegematajätmised leiavad kinnitust ka paberil, kuid selgus ka, et 2001. aasta novembris oli linn sõlminud Fragmentoriga lisaleppe, milles kohustus investeerida kolme aastaga 1.5 miljonit krooni oli asendunud kohustusega investeerida igal aastal 100 000 krooni. Osapoolte kinnitusel 2002. aastal selline summa väljakusse ka paigutati.

Linnavolikogu esimees Eino Sepp selgitas Kuma uudistele, et kahepoolse lepingu tingimusena pidi linn võtma vastu näituseväljaku detailplaneeringu, mille alusel oleks Fragmentor saanud teha vajalikud investeeringud. Volikogu eelmine koosseis aga planeeringut ei kehtestanud ja seetõttu jäi linn ilma ligikaudu miljonist kroonist. Sepp ütles raadiole, et peamiselt olid planeeringu vastu staadioni läheduses elavad inimesed, kes ei soovinud, et näituseväljakule jääv laste suusamägi likvideeritaks.

Linna ja Fragmentori suhteid illustreerib ka tõsiasi, et Fragmentor patenteeris 2002. aasta sügisel Türi tunnussõna "Kevadpealinn". Alles selle aasta alguses leppis linn Fragmentoriga põhimõtteliselt kokku kevadpealinna märgi linnale tagasisaamises.