Kuma uudiste ajaveeb

20.1.03

Türi Tehnika ja Maamajanduskool pürgib Eesti Maamajanduslikuks Kutseõppekeskuseks

Türi Tehnika ja Maamajanduskooli nõukogu otsustas esitada Haridusministeeriumile ja Põllumajandusministeeriumile taotluse, et saada Eesti Maamajanduslikuks Kutseõppekeskuseks. Taotlusega soovib kool võtta ainuvastutuse maamajandusspetsialistide ettevalmistamise eest kogu vabariigi tarbeks, tänase seisuga antakse maamajandusspetsialistidele haridust 13es ametikoolis.

Kooli nõukogu kiitis heaks tulevase kutseõppekeskuse põhiülesanded, milleks on näiteks tasemekoolitus maamajandusega seotud õppevaldkondades, täienduskoolitus kõigil maamajandusega seotud õppevaldkondades, töötute ümberõpe, puuetega inimeste reahabilitatsioon, kutseõpetajate täienduskoolitus ja praktilise väljaõppe teenuse osutamine teistele kutseõppeasutustele.

Direktori Toomas Šadeiko sõnul on Türi Tehnika- ja Maamajanduskool Eestis suurim maamajanduserialasid õpetav kool ja direktori hinnangul on Säreveres asuval koolil hea asukoht, professionaalne õpetajaskond ning väga tihedad ja head suhted välispartneritega. Direktori sõnul on viimasel ajal koolile saadud investeeringuid, mis võimaldanud arendada õppebaasi ja realiseerida kokkuhoiuprogrammi. Šadeiko lisas, et koolile õnnestus ehitada kaasaegne lüpsiplats, osta arvuteid, vahetada soojatrass ja soojustada spordihall.

Kooli nõukogu esimees Andres Taimla sõnul pole valitsusel mõtet killustada ja hajutada maamajanduskoolidele antavaid investeeringuid, kaasaegsed õppebaasid muutuvad üha kallimaks ja need võiksid asuda kõik Säreveres. Eesti Maamajanduslik Kutseõppekeskus aitaks Taimla arvates kaasa Järvamaa maamajanduse arengule ja ministrite positiivne otsus tähendab suuri investeeringuid, uusi töökohti ning kõik see tuleb kasuks nii regioonile kui maakonnale.