Kuma uudiste ajaveeb

22.1.03

Maavanem autasustab tublimaid spordi ja põllumajanduse edendajaid Järvamaa kõrgeimate autasudega

Järva maavanem Theo Aasa otsustas tublimaid spordi ja põllumajanduse edendajaid autasustada kahe Järvamaa Teenetemedali ja kolme Teenetemärgiga.

Järvamaa infoportaali teatel autasustab maavanem Järvamaa Teenetemedaliga kauaaegse tulemusliku töö eest noorte õpetamisel ja laskespordi edendamisel lasketreener Rein Valdrut ja kauaaegset spordijuhti Leo Matikainenit.

Järva Liikumispuuetega Inimeste Seltsi esinaist, maakonna liikumispuuetega inimeste hulgas aktiivse ellusuhtumise propageerijat ja Eesti Invaspordi B grupi parimat naissportlast Siina Trutinit autasustab maavanem Järvamaa teenetemärgiga.

Teenetemärgi pälvivad ka teenete eest põllumajandusliku ühistegevuse edendamisel Järvamaa Tootjate Ühenduse esimees Enn Reismann ja Järvamaa Talunike Liidu tegevdirektor Vello Vilu.

Maavanem annab autasud üle reedel, 24.jaanuaril.