Kuma uudiste ajaveeb

28.1.03

Keskkonnaministeeriumi kiitis heaks Järvamaa asustust ja maakaustust suunavate keskkonnatingimuste teemaplaneeringu

Järva maavalitsuse planeeringuosakonna juhataja Henn Sokk on Kuma uudistele selgitanud, et teemaplaneering on eelkõige soovitusliku iseloomuga ehk ei keela ega luba vaid annab nõu, kuidas paremini ja keskkonnasäästlikumalt Järvamaa väärtuslikemate maadega majandada.

Sokk kirjutab Järvamaa infoportaalis, et ministeeriumi komisjonilt heakskiidu saamine oli viimane etapp enne planeeringu kehtestamist. Komisjoni liikmed esitasid planeeringu kaitsmisel küll mõned täpsustavad küsimused kuid mingeid märkusi ja ettepanekuid ei tehtud ning teemaplaneering kiideti heaks. Sokku sõnul kestis teemaplaneeringu koostamine pea kolm aastat ja selle tegemisel osalesid paljud inimesed, kelle hulgas väärivad Sokku hinnangul erilist tänu planeeringukomisjoni liikmeid Uudo Kalamann, Jaanus Nilp, Aino Pung, Olavi Randver, Tiiu Saarist, Toomas Zvorovski, Ester Valdvee ja Eha Kamlat.

Henn Sokk lisas, et planeeringu põhjal andis maavalitsus välja trükise Järvamaa maastikud, mille materjalid on vaadata ka Järvamaa infoportaalis. Lisaks on valminud Järvamaa vaatamisväärsusi käsitleva leksikoni käsikiri.

Maavanem Theo Aasa kehtestab teemaplaneeringu tuleval reedel piduliku tseremooniaga, kus tänatakse ka planeeringu koostajaid.