Kuma uudiste ajaveeb

20.12.02

Paide abilinnapeale ebaseaduslikult makstud palk hüvitatakse volikogu eelarvest

Paide linnavolikogu otsustas eile õhtul viia linna õigusaktid kooskõlla maavanema ettekirjutusega ja tagantjärgi vormistati abilinnapea Kersti Laastatu töölevõtmine kümme päeva hilisemaks. Laastau vormistati uue otsusega ametisse 28. novembrist, sel päeval kinnitati ka ülejäänud linnavalitsuse liikmete tööleasumine.

Tegelikult asus Laastau poliitikute kokkuleppel loodud abilinnapea kohal tööle 18. novembril. Maavanem Theo Aasa leidis oma ettekirjutuses, et Laastau ei tohiks kümne ebaseaduslikult ametis oldud päeva eest palka saada. Keskerakond, Reformierakond ja Paide Naisteühendus leppisid aga eilse otsusega kokku, et 10 ebaseaduslikult töötatud päeva eest makstud palka ei nõuta tagasi, summat ei maksa ka ebaseadusliku otsuse tegijad, 7800 krooni suurune kulu kaetakse volikogu enda eelarvest.

Volikogu opositsioon lahkus Laastau palga hääletamise eel täies koosseisus istungilt. Asuti uurima, kas tasaarveldus linnavalitsuse palgakulu ja volikogu töötasukulu peatükkide vahel on seaduslik. Kersti Laastaul pole volikoguga sõlmitud töölepingut, mille alusel palka saada. Samuti töötas ta kõnealused 10 päeva linnavalitsuses, mitte volikogus.