Kuma uudiste ajaveeb

13.12.02


Paide abilinnapea ametisse kinnitamine oli ebaseaduslik

Järva maavanem Theo Aasa andis Paide linnavolikogu liikme päringule vastuse, milles kirjutab, et abilinnapea ametisse nimetamine oli ebaseaduslik.

Linnavolikogu Res Publica fraktsiooni liige Kalle Grünthal saatis maavanemale kirja, milles palus kontrollida linnavolikogu seitsmenda novembri istungil vastu võetud otsuste seaduslikkust. Üks otsustest sisaldab linnapea valimist ja teine abilinnapea ametikohale nimetamist.

Kalle Grünthal väidab, et linnapea palga kinnitamine ja abilinnapea valimine on vastuolus linna põhimäärusega ning ka erinevate seadustega. Näiteks kinnitati esmalt linnapea uus palk ja seejärel valiti linnapea ehk siis sai palgakõrgenduse osas oma toetushääle anda ka Tõnis Kõiv. Teiseks valiti abilinnapea samaaegselt linnapeaga, kuigi abilinnapea kuulub linnavalitsuse koosseisu ja peaks kinnitatama koos uue linnavalitsusega.

Maavanem selgitab vastuses, et volikoguliikme Tõnis Kõivu osalemine linnapea palga hääletamisel pole vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ega ka korruptsioonivastase seadusega. Seega on Paide linnavolikogu linnapea palga kinnitamine ja linnapea valimine kooskõlas õigusaktidega.

Linnavalitsuse liikme abilinnapea Kersti Laastau seitsmendal novembril ametisse nimetamise tunnistab maavanem aga ebaseaduslikuks, kuna kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei võimalda linna- ega vallavalitsust kinnitada osaliselt. Samas tunnistab maavanem, et novembri lõpus toimunud istungil linnavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja liikmete kinnitamisega on ka abilinnapea kinnitatud seaduslikult. Seega tuleb käesoleval ajal ametis olev linnavalitsus lugeda seaduslikuks.

Kokkuvõttes teeb maavanem linnavolikogule ettepaneku viia abilinnapea ametisse nimetamise esimene otsus kooskõlla kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega.