Kuma uudiste ajaveeb

19.11.02

Valitsus eraldas Järvamaa tööhõiveprojektile veerand miljonit krooni

Valitsus eraldas Järvamaa noorte tööhõivekeskuste käivitamise programmile veerand miljonit krooni. Sotsiaalministeerium taotles valitsuse reservist ligi 300 000, kuid rahandusministeeriumi ettepanekul vähenes eraldatav raha 252tuhande kroonini.

Järvamaa noorte tööhõivekeskuste käivitamise programmi kogumaksumus on miljon krooni, sellest 260.600 krooni maksab Paide linnavalitsus, 117 000 krooni Imavere vallavalitsus, 50 000 krooni Järva maavalitsus, 45 000 krooni Järvamaa Omavalitsuste Liit, 107 000 krooni haridusministeerium, 190 000 siseministeerium ning 16 000 krooni sihtasutus Kesk-Eesti Noortekeskus.

Projekti eesmärk on luua töö- ja haridusvõimalused õpiraskustega ja töösituatsioonis tuge vajavatele noortele vanuses 14-24 aastat, kuna koolist väljalangenute arv kasvab pidevalt ja need noored ei ole võimelised kohe iseseisvalt tööturul konkureerima.

Kuueetapilise projekti tulemusena pannakse Paides ja Imaveres käima noorte töö- ja aktiviseerimiskeskused, mis aitavad noortel tõsta oma konkurentsivõimet kutseõppeasutusse astumisel või tööjõuturul konkureerimisel.