Kuma uudiste ajaveeb

28.11.02

Res Publica koostas Paide linnajuhtide eetikakoodeksi


Res Publica fraktsioon esitas täna Paide volikogu istungil linnavalitsuse ja volikogu liikme eetikakoodeksi. Dokument sätestab, et kõik volinikud ja linnavalitsuse liikmed peavad ametiülesandeid täites järgima seaduseid ka siis, kui nende täitmine tundub ebaotstarbekas. Ka tuleb maksumaksja raha kasutada heaperemehelikult ja ainult ettenähtud eesmärkidel. Samuti ei käitu valijate suhtes üleolevalt ega halvustavalt.


Eelnõu kohaselt lahkub iga linnavalitsuse või volikogu liige ametist kui ta nende põhimõtetega vastuollu läheb. Määruse koostajad nendivad seletuskirjas, et volikogu ja linnavalitsuse liikmed peavad vastutama ausa poliitika tegemise eest Paides. Linnajuhtide eetikakoodeks hakkab vastuvõtmise korral täiendama linna põhimäärust.