Kuma uudiste ajaveeb

15.11.02

Paide linnavolikogu opositsiooniliige süüdistab koalitsiooni linna põhimääruse eiramises

Paide linnavolikogus opositsioonis oleva Res Publica fraktsiooni liige Kalle Grünthal esitas maavanemale protestikirja, milles palub maavanema hinnangut volikogu otsuste seaduslikkuse osas.

Kalle Grünthal väidab oma kirjas, et linnapea palga kinnitamine ja abilinnapea valimine on vastuolus linna põhimäärusega ja ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadustega. Näiteks kinnitati esmalt linnapea uus palk ja seejärel valiti linnapea ehk siis sai palgakõrgenduse osas oma toetushääle anda ka Tõnis Kõiv. Teiseks valiti abilinnapea samaaegselt linnapeaga, kuigi abilinnapea kuulub linnavalitsuse koosseisu ja peaks kinnitatama koos uue linnavalitsusega. Lisaks pole abilinnapea kohta märgitud ka Paide linna põhimääruses.

Maavanem Theo Aasa rääkis Kuma Raadiole, et konkreetsest otsusest või kommentaarist Grünthali kirja osas ei saa täna veel rääkida. Maavanem peab enne kuulama ära ka vastaspoole ning tutvuma nii volikogu otsustega kui ka linna põhimäärusega. Küll aga tekkis Aasa sõnul maavanemal küsimus: "Kellel on eesõigus otsustada, kas demokraatlikult valitud volikogul või on suurem õigus linna põhimäärusel, mis on kinnitatud eelmise volikogu koosseisu poolt?" Maavanema arvates on siiski suurem õigus volikogul, kelle on valinud linnaelanikud ja andnud otsustamisõiguse.

Maavanemal on kohustus teha järelvalvet volikogu üksikaktide õiguslikkuse üle. Maavanem saab teha volikogule küll ettekirjutuse otsuste läbivaatamiseks, kui otsus on vastuolus seadusega, kuid volikogu otsust tühistada maavanem ei saa.

Millal maavanem omapoolse ametliku hinnangu Kalle Grünthali protestikirjale annab ei osanud Aasa täna veel öelda, kuid ta kinnitas, et kiri võetakse menetlusele.