Kuma uudiste ajaveeb

15.11.02

Maavalitsus kuulutab välja konkursi noorsoo- ja kultuuritöötaja ametikoha täitmiseks

Järva maavalitsus jäi pärast kohalike omavalitsuste valimisi ilma kahest töötajast ehk siis läksid maavalitsusest ära kultuuritöö peaspetsialist Aivo Toomistu ja noorsootöötaja Piret Sapp. Toomistu valiti Väätsa vallavanemaks ja Piret Sapp Paide vallavanema ametisse.

Maavalitsuse personalijuht Laine Kukk rääkis Kumale, et kultuuri- ja noorsootöötaja ametid ühendatakse ja tööle võetakse üks inimene kultuuri- ja noorsootöö peaspetsialisti ametisse.

Maavalitsus eeldab spetsialisti kandidaadilt, kõrgharidust, vähemalt 3aastast pedagoogilise, noorsoo- või kultuuritöö kogemust, arvuti kasutamise oskust, väga head suhtlemis- ja organiseerimisoskust ning
väga head esinemis- ja läbirääkimisoskust.

Avaldus, elulookirjeldus ja haridust tõendava dokumendi koopia tuleb saata teiseks detsembriks maavalitsusse, kust saab konkursi kohta ka täpsemat teavet.