Kuma uudiste ajaveeb

9.10.02

Retla Põhikooli lastevanemate üldkoosolek valis uue hoolekogu


Oisu valla Retla Põhikooli uude koolisööklasse kogunes eile õhtul üle poolesaja õpetaja ning lapsevanema, et rääkida koolimuredest ning valida uus hoolekogu.


Kooli direktor Jaanus Roosileht ja õppealajuhataja Mare Kibe andsid ülevaate eelmise õppeaasta tulemustest. Ära märgiti mitmete õpilaste tubli esinemine nii õppetöös kui ka koolivälises tegevuses. Samuti olid märkimisväärsed emakeele ja matemaatika tasemetööde tulemused, kus kool saavutas maakonna tasandil kõrged kohad. Samas räägiti ka õppeedukuse probleemidest. Peamine muretekitaja oli eelmisel aastal põhikooli lõpuklass, kus 32-st õpilasest 17 ei saanud klassilõpetamisega hakkama, jäid klassikursust kordama, suvetööle, lahkusid koolist või lõpetasid puuduliku hindega.


Lapsevanemate üldkoosolek valis enda esindajad ka uude hoolekogusse, valituteks osutusid Ainar Ruugla, Ants Mets, Kalle Liblik, Mairis Rass ja Riina Trumm.