Kuma uudiste ajaveeb

17.10.02

Rahvaliit vaidlustab eelhääletuse tulemused Paide vallas


Rahvaliidu juht Järvamaal Raili Lepik teatas Kumale, et nende erakond protesteerib Paide vallamajas eelhääletusel antud hääled. Rahvaliit pöördub protestiga maakondliku ja vabariikliku valimiskomisjoni poole.


Paide vallamajas asuvas valimisjaoskonnas olid eelhääletuse ajal valimisnimekirjad pandud kiletasku vahel lauale nii, et ühel pool on Reformerakonna ja Res Publica ning teisel pool Rahvaliidu nimekiri. Vabariigi Valimiskomisjoni määruse kohaselt peab aga kandidaatide koondnimekiri olema hääletamiskabiini seinal.


Maakonna valimiskomisjoni juht Virve Toode ütles Kumale, et ehkki Rahvaliidu protestikiri pole temani veel jõudnud, on ta Paide valla valimiskomisjoni liikemetega rääkinud ning valimispäeval on nimekirjad kindlasti nõuetekohaselt kabiini seinal.


Riigikogu Kantselei valimiste osakonna juht Mihkel Pilving kinnitas raadiole, et protest tuleb võimalikult kiiresti läbi vaadata, et pühapäevasteks valimisteks oleks olukord selge. Pilvingu sõnul hinnatakse rikkumise suurust, komisjonilt võetakse seletuskirjad ja otsus tuleb langetada kolme päeva jooksul. Pilving ja Toode ei välista eelhääletuse tulemuse tühistamist.


Paide vallamajas käis kolme päeva jooksul eelhääletusel 111 vallaelanikku ja 10 kodanikku andsid hääle kandidaatidele, kes kandideerivad väljaspool Paide valda.