Kuma uudiste ajaveeb

18.10.02

Maakonna valimiskomisjon ei tühista Paide valla eelhääletuse tulemusi


Järvamaa valimiskomisjon jättis täna rahuldamata Rahvaliidu esitatud kaebuse, milles erakond palub tühistada Paide valla valimisjaoskonna eelhääletuse tulemused ja valida uus valimiskomisjon.


Maakonna valimisjaoskonna otsuses on kirjas, et Paide valla jaoskonnakomisjoni esimees ja komisjoni liikmed tunnistavad komisjoni eksimust. Komisjon lähtus põhimõttest, et valijatel oleks võimalikult mugav nimekirjadega tutvuda. Et nimekiri säiliks, pandi see lauale ja kiletaskusse nii, et ühel pool olid Reformierakonna ja Res Publica nimekirjad ning pöördel Rahvaliidu valimisnimekiri. Komisjoniliikmete väitel teavitasid nad valijaid, et nimekiri on kahepoolne.


Maakondlik komisjon tunnistab, et jaoskonnakomisjon on eelhääletamise korraldamisel eiranud valimisseaduse sätet. Samas oli maakonnakomisjoni hinnangul loodud reaalne võimalus valimisringkonna kandidaatide nimekirja kasutamiseks. Rahvaliidu kaebuses esitatud väide, "valijal võis jääda mulje, nagu kandideeriks ainult kaks nimekirja," on komisjoni arvates oletuslik, kuna erakonda informeerinud valijal ei jäänud eelistatud kandidaadi poolt siiski hääletamata.


Maakonna valimiskomisjoni hinnangul ei mõjuta jaoskonnakomisjoni rikkumine oluliselt Paide valla valimistulemust ja sellest lähtuvalt otsustati jätta Rahvaliidu kaebus rahuldamata. Maakonna valimiskomisjoni otsuse peale võib kolme päeva jooksul esitada kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile.


Rahvaliidu Järvamaa piirkonna juht Raili Lepik kinnitas Kuma raadiole, et erakond esitab kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile hiljemalt laupäeval ehk üks päev enne valimispäeva.