Kuma uudiste ajaveeb

20.10.02

Eesti kohalikel valimistel kandideerivate erakondade lühitutvustused
BNS, 20. oktoober 2002


Eesti Keskerakond


Tallinna linnapea Edgar Savisaare juhitud 1991. aastal asutatud Keskerakond määratleb end tsentriparteina ja eelkõige keskklassi huvide esindajana. Keskerakonna valijate hulgas moodustavad uuringute järgi märkimisväärse osa eakad inimesed ja ka mitte-eestlased. Keskerakond on suurematest linnadest võimul Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kohtla-Järvel, Narvas ja Viljandis. Riigikogus on Keskerakonnal suurim esindatus — 101 parlamendiliikmest kuulub sellesse erakonda 29 saadikut, Tallinna volikogus on Keskerakonnal 26 kohta. Keskerakond on teatanud soovist saada Liberaalse Internatsionaali liikmeks. Keskerakonna loosung neil valimistel on “Meiega võidad!”.


Eesti Reformierakond


Parempoolset maailmavaadet ja liberaalset majandust propageeriv Reformierakond asutati 1994. aastal. Reformierakonna juht on peaminister Siim Kallas. Reformierakond on koos Keskerakonnaga võimuliidus riigis, samuti Tallinnas, Tartus ja Pärnus, üksinda Kuressaares ja Paides. Riigikogus on Reformierakonnal 18, Tallinna volikogus kaheksa esindajat. Reformierakond on Liberaalse Internatsionaali liige. Reformierakonna loosung neil valimistel on “Parema jõuga edasi!”


ÜVE Res PublicaEnd “uue poliitika parteina” reklaamiv Res Publica osaleb valimistel esimest korda, kuna erakond loodi alles aasta tagasi. Res Publica lubab tuua poliitikasse uued eesmärgid ja uued ideed ning vastandada need senisele poliitikale ja senisele poliitilisele kultuurile. Res Publica juht on endine riigikontrolör Juhan Parts. Riigikogus on Res Publical üks, Tallinna volikogus neli saadikut. Res Publica loosung valimistel on “Vali uus poliitika!”.


Rahvaerakond Mõõdukad


Mõõdukad on sotsiaalse suunitlusega erakond, kes nimetab ennast sageli ka ainsaks sotsiaaldemokraatlikuks parteiks Eestis. Mõõdukate erakonda juhib endine välisminister Toomas Hendrik Ilves. Mõõdukad eelistavad Tony Blairi ja Gerhard Schröderi nõndanimetatud kolmandat teed, vastandades ennast suuresti endistest kommunistliku partei liikmetest koosnevale Eesti Sotsiaaldemokraatlikule Tööparteile. Riigikogus on mõõdukaid 17, Tallinna volikogus neli. Mõõdukate erakond on Sotsialistliku Internatsionaali liige. Suvel muutsid Mõõdukad oma imagot, võttes partei logoks pooliku õuna. Kohalikele valimistele lähevad Mõõdukad loosungiga “Loomulikult!”.


Eestimaa Rahvaliit


Rahvaliit on Eesti Maarahva Erakonna ja Eesti Maaliidu ning Eesti Pensionäride ja Perede Erakonna ühinemisel moodustatud partei, kes nimetab ennast rahvuslik-alalhoidlikuks erakonnaks, kes lähtub oma tegevuses sotsiaalse turumajanduse põhimõtetest. Rahvaliidu juhtide hulgas on palju kunagiste põllumajanduslike suurettevõtete juhte ja spetsialiste, arvamusküsitluste järgi on Rahvaliidul enim toetajaid maapiirkondades. Rahvaliidu juht on Villu Reiljan, erakonna endine auesimees Arnold Rüütel valiti mullu presidendiks. Riigikogus on Rahvaliidul 11 kohta, Tallinna volikogus see erakond esindatud ei ole. Kohalikele valimistele läheb Rahvaliit loosungiga “Kodust algab Eestimaa!”


Erakond Isamaaliit


Isamaaliidu asutasid 1995. aasta detsembris ühinenud parteid Isamaa ja Rahvusliku Sõltumatuse Partei, erakonda juhib endine peaminister Mart Laar. Programmi järgi kannab Isamaaliit rahvuslikke ja kristlik-demokraatlikke aateid ning seisab Eesti kuulumise eest euroopalikku kultuuri- ja majandusruumi. Isamaaliit on määratlenud end paremerakonnana. Riigikogus on isamaaliitlasi 18, Tallinna volikogus 13. Üks loosungeid enne kohalikke valimisi on Isamaaliidul “Julgen olla”. Samuti lubab Isamaaliit valimisvõidu järel igale lapsele 1000 krooni. Kuulub Rahvusvahelisse Demokraatlikku Liitu (IDU).