Kuma uudiste ajaveeb

26.9.02

Raudteeamet tühistas Edelaraudtee Infrastruktuuri ohutustunnistuse, ettevõtte kinnitusel pole reisijatel põhjust muretseda ja novembriks saab probleem lahendatud


Raudteeameti peadirektor Oleg Epner tühistas täna oma käskkirjaga Edelaraudtee Infrastruktuuri aktsiaseltsi ohutustunnistuse, mis on aluseks raudteeinfrastruktuuri majandamise tegevusloale.


Raudteeamet tegi Edelaraudteele käesoleva aasta kevadel tehtud ettekirjutuste osas korduskontrolli ning 18. septembril koostatud protokollile vastavalt ei ole kõik ettekirjutustes toodud puudused likvideeritud. Raudteeamet kavatseb teha veel ühe ettekirjutuse, mis kohustab Edelaraudtee Infrastruktuuril likvideerima ohutustunnistuse ära võtmise aluseks olnud puudused 29. novembriks.


Edelaraudtee Infrastruktuuri aktsiaseltsi juhataja Jaan Ratnik selgitas Kuma raadiole, et puudused on peamiselt jaamade pööranguvigades ehk siis seisneb probleem selles, et pöörmeprussid on vanad ja vajavad uuendamist. Ratniku sõnul on raudtee-ehitamisest alates jäänud vajaka jooksvast korrushoiust ja remondist ning pikkade aastate jooksul tegemata jäänud tööd on nüüdseks kuhjunud suureks probleemiks. Edelaraudtee on seni pööranud rohkem tähelepanu jaamade vahelise raudtee parandamiseks, kuna nendes piirkondades on rongide kiirused suured. Pöörmekohtade probleemist oli ettevõte teadlik juba enne Raudteeameti ettekirjutust ning õnnetuste vältimiseks vähendati rongide kiirust.


Ratnik lisas, et reisijatel ega kaubavedajatel pole muretsemiseks põhjust, Edelaraudtee korrastab pöörangud ja täidab seega nõuded ettenähtud tähtajaks, novembri lõpuks.