Kuma uudiste ajaveeb

10.9.02

Paide Ühisgümnaasium pääses hea teo tegijate hulka


Haridusministeerium tegi koostöös maavalitsustega Eesti koolide seas kokkuvõtte eelmise õppeaasta edukamatest tegudest, mille mõjju oli märgata kooli tasandil või riigis tervikuna. Parimate hulka pääses ainsana Järvamaa koolidest Paide Ühisgümnaasium.


Ühisgümnaasium pälvis tunnustust rahvusvahelise projektiga "Vähemusrahvused", mille käigus püüti teadvustada vähemusrahvuste üldist olukorda noorte seas ja luua kontakte vähemusrahvustega. Projekti toetas Euroopa Noored Eesti Büroo ja Paide Ühisgümnaasium ning osalesid noored nii Ühisgümnaasiumist kui ka Karlsruhe Euroopa Koolist.


Haridusministeeriumi suhtekorraldusnõunik Tarmu Kurm selgitas Kumale, et ministeeriumil on kavas haridusasutuste kordaläinud üritustest kokkuvõtteid teha ka sel õppeaastal ja sellest tulenevalt loodetakse, et üldharidus- ja kutsekoolid ning lasteaiad saavad innustust uute ideede elluviimiseks ja julgust oma õnnestumistest teatamiseks.