Kuma uudiste ajaveeb

17.7.02

Järvamaa päästetöötajad osalevad suurõppusel


Hiljuti Islandil päästeõppustel käinud Järvamaa Päästeteenistuse operatiivkorrapidajad Margo Tammepõld ning Anatoli ja Vadim Ivanov teevad Eesti päästemeeskonna koosseisus teevad kaasa hommikul Paldiskis Rahuoperatsioonide Keskuses avatud Eestis seni suurimal kriisimeditsiiniõppusel MEDCEUR 02.


Lipnik Georgi Kokoshinski rääkis Kumale, et eesmärk on koolitada Eesti kaitseväe- ja tsiviilmeedikuid ning valmistada meditsiinipersonali tegutsemiseks kriisisituatsioonis. Legendi kohaselt mängitakse läbi reaalsele olukorrale sarnane üleujutus - hävinud on infrastruktuur, puudub elekter, joogivesi ning häiritud on transport. Õppusel harjutatavad osalejad kannatadasaanud tsiviilelanikkonna evakueerimist USA mereväe meditsiinilaevale COMFORT, kus kannatanutele tagatakse meditsiiniline abi.


Kaitseväe- ja tsiviilmeedikud osalevad erinevatel koolitustel Ameerika Ühendriikide mereväe hospidalilaeval. Samuti jagavad vastastikku kogemusi Eesti kaitseväe ning USA merejalaväe üksused. Kaheksa välisriigi esindajate osavõtmisel toimuv õppus on suurim Eestis korraldatav meditsiiniõppus, mille osalejate koguarv küündib 2500-ni.