Kuma uudiste ajaveeb

18.7.02

Järvamaa jaekaubandus- ja toitlustusettevõtted seni valdavalt tunnustamata


Järvamaa 250-st jaekaubandus- ja toitlustusettevõttest on juuli alguse seisuga uuest aastast nõutava Tervisekaitsetalituse tunnustuse saanud seni 30. Kõik Eesti jaekaubandus- ja toitlustusettevõtted peavad aga uueks aastaks tunnustuse saama, muidu ei anta neile luba tegutseda.


Tunnustamisega kinnitatakse ettevõtte vastavust seadusega kehtestatud nõuetele. Kontrollitakse nii ehituslikku poolt kui ka toiduainete käitlemist, sisseseadet ning töötajate isikliku hügieeni ja enesekontrolli nõuete järgimist. Tervisekaitse vaneminspektor Maie Laose sõnul on tunnustuse nõudmine seotud Euroopa Liiduga ühinemise ettevalmistamisega, et olla ühinemishetkel vastavuses liidus kehtestatud nõudmistega. Järgima peab hügieenieeskirja ja Euroopa Liidu direktiivi, mis nõuab tingimuste loomist tervislikuks toitumiseks liikmesriikides.


Laos ütles Kumale, et seni on maakonna ettevõtted suhtunud tunnustuse taotlemisse üpris leigelt. Samas kinnitab Laos, et 1. jaanuarist nõutakse tunnustust, vastasel juhul peab Tervisekaitsetalitus toitlustusasutuse sulgema. Ajapikenduse taotlemine pole Laose sõnul mõeldav, kuna see oleks ebaõiglane teiste ettevõtete suhtes, kes on tunnustuse pälvimiseks ruumid korda teinud ja investeerinud. Küll on Tervisekaitsetalitus valmis asutustele nõu andma kuidas tunnustuse saamiseks vajalikke nõudeid täita.