Kuma uudiste ajaveeb

28.5.02


Paides kogunenud Eestimaa Rahvaliidu volikogu asus kaitsma Eesti Vabariigi Põhiseadust


Rahvaliidu esimees Villu Reiljan selgitas Kumale, et riigikogus menetluses olev põhiseaduse täiendamise eelnõu ehk kolmas akt piirab Eesti vabadust ja iseseisvust. Eelnõu kohaselt lisataks põhiseadusesse, et Eesti võib astuda Euroopa Liitu ja Eesti kuulumisel Euroopa Liitu kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadust, arvestades liitumislepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.


Reiljani sõnul meenutab see põhiseaduse muudatus neljakümnendaid aastaid, kui Eesti liideti Nõukogude Liiduga. Reiljan lisas, et Eesti ühinemist Euroopa Liiduga peab küsima rahvalt selgelt ja arusaadavalt, et ei tekiks mitmeti mõistmist ja inimesed küsimusest aru ei saaks. Samuti peavad olema kokku lepitud liitumistingimused, et inimesed teaks ja oskaks hääletada. Reiljani sõnul võib rääkida ainult konföderatsiooni mitte aga föderatsiooniga liitumisest.


Eestimaa Rahvaliidu volikogu rõhutab oma pöördumises - Põhiseaduse täienduses peab selgelt ja üheselt fikseerima, et poliitilise otsuse ühinemiseks Euroopa Liiduga langetab rahvas rahvahääletusel ja selle tulemus on Riigikogule siduv. Samuti tuleb Rahvaliidu arvates Põhiseaduse täienduses selgelt ja üheselt fikseerida, et Euroopa Liidu olemuse olulisel muutumisel (näiteks üleminek iseseisvate riikide liidult föderatsiooni põhimõtetele) otsustab Eesti rahvas rahvahääletusel uuendustega ühinemise või mitteühinemise.


Villu Reiljani sõnul nõuab Eestimaa Rahvaliit, et rahvale tagatakse põhiseaduses Eesti iseseisvust puudutavates küsimustes võõrandamatu ja alatine otsene otsustusõigus.